Fundusze Europejskie: Program regionalny
Województwo Świętokrzyskie
Europejskie Fundusze Społeczne
"Aktywna integracja osób uzależnionych szansą na zatrudnienie"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem.

Numer i nazwa Działania: RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe).

Opis projektu

 

 


NAZWA PROJEKTU: Aktywna integracja osób uzależnionych szansą na zatrudnienie

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.04.2017 – 31.10.2017

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Numer i nazwa Działania: RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe). Obszar realizacji projektu: (województwo świętokrzyskie, powiat Kielce, gmina Kielce), (województwo świętokrzyskie, powiat buski, gmina busko-zdrój).

WARTOŚĆ PROJEKTU: 170 899,63

BIURO PROJEKTU: STOWARZYSZENIE ,,NADZIEJA RODZINIE''

ul. Karczówkowska 36,

25-711 Kielce

Telefon: 413669404

Adres e-mail: sekretariat@nadziejarodzinie.org.pl

Osoba do kontaktów: Anna Woś